Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2 Internetinės parduotuvės kompiuteriai.pcgames.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3 Pirkti kompiuteriai.pcgames.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1) asmenys, sulaukę pilnametystės
2) nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą
3) juridiniai asmenys

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą „Aš patvirtinu užsakymą“.
2.2 Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.
2.3 Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą kompiuteriai.pcgames.lt elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visi svetainėje užsiregistravę vartotojai yra laikomi susipažinę su Taisyklėmis ir joms besąlygiškai pritaria.

3. Pirkėjo įsipareigojimai
3.1 Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi .
3.2 Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.3 Pirkėjas, sutikęs su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis, privalo jų laikytis.

4. Pardavėjo įsipareigojimai
4.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės kompiuteriai.pcgames.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

5. Prekių pristatymas
5.1 Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
5.2 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
5.3 Pirkėjui pasirašius Sąskaitą – faktūrą yra laikoma, kad siunta yra perduota.
5.4 Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

6. Daiktų grąžinimas
6.1 Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
6.2 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
6.3 Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
6.4 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

7 Baigiamosios nuostatos
7.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
7.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Prekė įdėta į krepšelį!
Krepšelis: 0.00 €
Peržiūrėti krepšelį